MAKALELER

 • 21-10-2019

  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 21 Haziran 1959 tarihinde Avrupa Konseyi bünyesinde kurulmuş uluslararası bir mahkemedir ve Fransa’nın Strazburg kentinde yer almaktadır. Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokolleriyle

 • 08-08-2019

  2011 yılında 5894 sayılı Kanun ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda ihtiyari olarak görevli olduğu belirlenmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü’nün 56.maddesine göre; “Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, taraflarca yetkisinin kabul edilmesi

 • 13-06-2018

  Sosyal paylaşım sitelerinin sayılarının gün geçtikçe artması ile doğru orantılı olaraksosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar da artış göstermektedir.

 • 13-06-2018

  Kıymetli evraklar; ödeme aracı yerine geçen, devredilebilen ve dolayısıyla maddi değere sahip olan evraklardır.

 • 13-06-2018

  Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatına (AGİT) göre "Bir şahsa veya mülküne karşı işlenen herhangi bir suçun kaynağı, o kimsenin ırkı, rengi, etnik kökeni ya da uyruğu, di...

 • 21-05-2018

  Bitcoin herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş, vs. ile ilişiği olmayan elektronik bir para birimi olarak tanımlanmaktadır.

 • 06-05-2018

  Haksız şart tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dâhil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı şekilde tüketici aleyhine bir durum ortaya çıkaran sözleşme şartlarıdır.

 • 06-05-2018

  Çiftlik bank oyunlaştırılmış bir hayvancılık yatırım platformu olarak bilinmektedir. Oyun içerisinde farklı altın değerlerine sahip çiftlik hayvanları mevcuttur.

 • 06-05-2018

  Günümüz iş ve ticaret hayatında önemli bir yeri olan çek, bankaya hitaben yazılmış ödeme emri niteliğine haiz kıymetli evraktır.