MAKALELER

 • 25-03-2020

  Bilindiği üzere Covid – 19 salgını nedeni ile iş hayatı olumsuz yönde etkilenmiş durumdadır. Bu süreçte faaliyetin tamamen veya kısmen durduğu işyerleri açısından istihdamın korunması ve işçi lehine yorum ilkesi

 • 25-03-2020

  2019 Aralık ayından itibaren Çin’den tüm dünyaya yayılan Korona virüs temelli COVID-19 virüsü ilk kez görülmesinden bu yana hızla yayılarak, küresel bir tehdit haline gelmiş ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından

 • 25-03-2020

  2019 Aralık ayından itibaren Çin’den tüm dünyaya yayılan Korona virüs temelli COVID-19 virüsü ilk kez görülmesinden bu yana hızla yayılarak, küresel bir tehdit haline gelmiş ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından

 • 21-10-2019

  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 21 Haziran 1959 tarihinde Avrupa Konseyi bünyesinde kurulmuş uluslararası bir mahkemedir ve Fransa’nın Strazburg kentinde yer almaktadır. Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokolleriyle

 • 08-08-2019

  2011 yılında 5894 sayılı Kanun ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda ihtiyari olarak görevli olduğu belirlenmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü’nün 56.maddesine göre; “Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, taraflarca yetkisinin kabul edilmesi

 • 13-06-2018

  Sosyal paylaşım sitelerinin sayılarının gün geçtikçe artması ile doğru orantılı olaraksosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar da artış göstermektedir.

 • 13-06-2018

  Kıymetli evraklar; ödeme aracı yerine geçen, devredilebilen ve dolayısıyla maddi değere sahip olan evraklardır.

 • 13-06-2018

  Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatına (AGİT) göre "Bir şahsa veya mülküne karşı işlenen herhangi bir suçun kaynağı, o kimsenin ırkı, rengi, etnik kökeni ya da uyruğu, di...

 • 21-05-2018

  Bitcoin herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş, vs. ile ilişiği olmayan elektronik bir para birimi olarak tanımlanmaktadır.

 • 06-05-2018

  Haksız şart tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dâhil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı şekilde tüketici aleyhine bir durum ortaya çıkaran sözleşme şartlarıdır.