ARAÇ ALIM SATIMINDA TAŞIT TAKAS SİSTEMİ

28 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi İşleticiliği Faaliyetlerine İlave Olarak Yürütebileceği Diğer Faaliyetlere İlişkin Karar” uyarınca Takasbank tarafından yürütülen Taşıt Takas Sistemi yürürlüğe girmiştir. Buna göre Taşıt Takas Sistemi ile vatandaşlar araç mülkiyeti ile satış bedelinin eş zamanlı olarak el değiştirmesi ile araç alım satımında sıkça yaşanan dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına maruz kalmadan araç alım satımını gerçekleştirebilecektir.

Bu kapsamda geliştirilen Güvenli Ödeme Sistemi ise Takasbank ve Türkiye Noterler Birliği işbirliği ile eş zamanlı olarak 3 Şubat 2020 tarihinde hizmete sunulmuştu. Güvenli Ödeme Sistemi ile taşıt mülkiyeti ile satış bedelinin aynı anda el değiştirmesi ve tarafların güven problemlerinin bertaraf edilmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca Taşıt Takas sistemi ile gerçekleştirilen tescil işlemleri, satıcı taraftan tahsil edilmek üzere 10 TL’si Türkiye Noterler Birliği’nin payı olmak üzere toplam 15 TL gibi düşük bir maliyetle gerçekleştirilecektir.

Taşıt Takas Sistemi ile taşıt alım satım işlemlerinde taraflara güvenli, nakit taşıma riski olmadan, düşük maliyetli ve hızlı transfer kolaylığı sağlanmaktadır. Sistemde gerçekleştirilen her adıma ilişkin Takasbank tarafından alıcı ve satıcıya mesaj ile bilgilendirme yapılarak da şeffaflık sağlanmış olacaktır.

Taşıt Takas Sistemi ile izlenecek usul ise şu şekildedir;

– Öncelikle alıcı ve satıcı Taşıt Takas Sistemine ait internet sitesi adresinden veya mobil uygulamadan sisteme girecek ve kayıt işlemini gerçekleştirecektir. Sistem bu esnada alıcı ve satıcıyı eşleştirecek, bilgileri kontrol edecektir.

– Alıcı ve satıcının sisteme kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra alıcı ve satıcıya Türkiye Noterler Birliği tarafından oluşturulan referans numarası mesaj yolu ile bildirilecek ve alıcı, ilgili referans numarasını sisteme girerek alış bilgilerini tanımlayacaktır.

–  Takasbank tarafından ise sisteme girilen kimlik bilgileri, ruhsat bilgileri, banka hesap numaraları kontrol edilerek herhangi bir yanlışlık bulunmaması halinde alıcıya araç satım bedelinin bloke edileceği IBAN numarası bildirilecektir.

– Alıcı, araç alım bedelini Takasbank tarafından bildirilen IBAN numarasına aktaracaktır. Bu bedel, tescil işlemi tamamlanıncaya kadar Takasbank bünyesinde blokeli kalacaktır.

– Noterde gerçekleştirilecek tescil işlemi sırasında da Noter tarafından satış bedelinin yatırılıp yatırılmadığı Taşıt Takas Sistemi üzerinden kontrol edilerek, tescil işlemleri yapılacaktır. Tescil tamamlandığında ise Noter tarafından Takasbank bilgilendirilecek, araç satım bedelinin satıcının hesabına gönderilmesi sağlanacaktır.

Böylece araç tescili ile satış tutarı güvenli bir şekilde el değiştirmiş olacak, araç alım satımında yaşanan olası riskler ortadan kalkmış olacaktır.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.guvenhukuk.info/demo/wp-content/uploads/2018/06/haberler-t.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 390px;}