COVID-19 SALGIN HASTALIĞI NEDENİYLE YARGI ALANINDAKİ SÜRELER 30/04/2020 TARİHİNE KADAR DURDURULMUŞTUR

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle yargı alanında oluşabilecek hak kayıplarının engellenmesi amacıyla, 26.03.2020 tarihli 31080 (mükerrer) Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca hukuk yargılamalarına ilişkin süreler geriye dönük olarak 13.03.2020 tarihinden itibaren 30.04.2020 tarihine kadar -istisnalar haricinde- durdurulmuştur. Yani;

• Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler 13.03.2020 tarihinden (bu tarih dahil) 30.04.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar,

• 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim tarafından tayin edilen süreler 13.03.2020 tarihinden (bu tarih dahil) 30.04.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar,

• Arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13.03.2020 tarihinden (bu tarih dahil) 30.04.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar durdurulmuştur.

Halihazırda durmuş olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacaktır. Durma süresinin başladığı tarih itibariyle bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere onbeş gün uzamış sayılacaktır. Durma süresinin başladığı tarih itibariyle, bitimine onbeş günden fazla kalmış olan süreler ise, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren kaldığı yerden devam edecektir.

SÜRESİ DURMAYAN İŞLEMLER NELERDİR?
Durma kararının kapsamı dışında kalan bazı süreler şu şekilde belirlenmiştir;

• Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri,
• 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler,
• 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler.

DURMA SÜRECİNİN KONKORDATO KURUMUNA ETKİSİ NEDİR?

Konkordato kurumuna ilişkin mühlet ve süreler de durma süresi kapsamındadır. Bununla birlikte işbu durma süresince konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçlarının devam edeceği de hüküm altına alınmıştır.

DURMA SÜRESİ UZATILABİLİR Mİ?

Salgının devam etmesi halinde durma süresi, Cumhurbaşkanı tarafından altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilecektir. Bu durumda uzatma kararı Resmi Gazete’de yayınlanacaktır.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.guvenhukuk.info/demo/wp-content/uploads/2018/06/haberler-t.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 390px;}