COVID-19 SALGIN HASTALIĞINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN ALINAN ÖNLEMLER

COVID-19 salgın hastalığının yarattığı olumsuz etkiler ile birlikte birçok hukuki ve ticari ilişkinin gereği yerine getirilememekte ve bu nedenle yaşanan olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla çeşitli alanlarda tedbirler alınmaya devam etmektedir.

COVID-19 salgın hastalığı nedeniyle ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünya ekonomisi olumsuz etkilenmekte, finans piyasaları zarar görmektedir. Virüsün yaydığı olumsuz etkilerin azaltılmasına ve sınırlandırılmasına yönelik yapılan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) toplantısı sonucunda 23.03.2020 tarih ve 2020/19 sayılı SPK Bülteni ile alınan tedbir kararları yayımlanmıştır.

COVID-19 salgın hastalığı nedeniyle sermaye piyasalarında alınan tedbirler kapsamında;

  • Finansal Raporların Bildirim Süreleri Uzatılmıştır.

Portföy yönetim şirketleri ve aracı kurumların 2019 hesap dönemi ile 01.01.2020 – 31.03.2020 arası üç aylık ara dönemine ait finansal raporların bildirimi, mevzuatta belirlenmiş olan son bildirim sürelerini takip eden ayın sonuna kadar yapılabilecektir.

Gayrimenkul, girişim sermayesi ve borsa fonları dahil olmak üzere yatırım fonları 2019 hesap dönemine ait finansal raporlarının bildirimi ve emeklilik yatırım fonlarının 2019 hesap dönemine ait yıllık raporlarının ilanı 30 Nisan 2020 tarihine kadar yapılabilecektir.

Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören işletmelerin 01.01.2020 – 31.03.2020 üç aylık ara dönemine ait finansal raporların bildirimi, mevzuatta belirlenmiş olan sürelere 30 gün eklenmek suretiyle yapılabilecektir.

Özel hesap dönemine sahip olan halka açık şirketlerin de finansal rapor bildirimi, mevzuatta belirlenmiş olan sürelere 30 gün eklenmek suretiyle yapılabilecektir.

Son olarak, Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği’nin “Zamanaşımı İlanı” başlıklı 25. Maddesinin 1 ve 2. Fıkralarında yer alan “Mart ayı sonu”, “Nisan Ayı” süreleri birer ay uzatılabilecektir.

Ayrıca belirtmek gerekir ki; https://www.kap.org.tr internet sitesinde yer alan “Finansal Tablolar” sekmesinden her bir şirket bakımından finansal raporların son bildirim tarihleri kontrol edilerek bu hususta hak kaybının yaşanması önlenebilir.

  • Kredili İşlemlerde Özkaynak Koruma Oranının Asgari %35 Olmasına Karar Verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar, kredili işlemlerde özkaynak koruma oranı asgari %35 olacak ve teminat oranının bu oranın altına düşmesi halinde %50’ye tamamlatılmasına ilişkin hüküm uygulanmayacak olup %35’e tamamlatılacaktır.

Ayrıca Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ’in 35. Maddesinde düzenlenen müşterilerin özkaynak tamamlama veya takas yükümlülüğünün yerine getirilmemesine ilişkin bildirimin uygulanmamasına karar verilmiştir. Buna göre alınan tedbir uyarınca, özkaynak tamamlama veya takas yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin Borsa İstanbul’a (BIST) bildirilmesi ve ilgililerin bilgilerinin söz konusu Kurum tarafından ilan edilmesi SPK tarafından yapılacak ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir.

  • Geçmiş Tarihli Bildiriler ile Sağlanan Pay Geri Alım İmkanının Geçerli Olduğu Hususu Yeniden Hatırlatılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2016 tarihli basın duyuruları ile halka açık ortaklıkların borsada işlem gören paylarının geri alımını herhangi bir limit olmadan gerçekleştirebilmelerine imkan sağladığı bildirilmişti. Bu kapsamda gerçekleştirilecek geri alım öncesinde geri alımın amacını, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısını ve bu iş için ayrılabilecek azami fon tutarını içeren bir yönetim kurulu kararı alınarak herhangi bir limit olmaksızın pay geri alımını gerçekleştirebileceği hususu yeniden duyurulmuştur.

  • Uzaktan Erişimli Çalışma Yöntemine Geçilmesi ve Mobil Uygulamalar Üzerinden Emir Kabul Edilebilmesi Mümkün Hale Getirilmiştir.

SPK tarafından ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar, yatırım kuruluşları personellerinin yarı zamanlı, uzaktan erişimli olarak çalıştırılmasına olanak sağlanmıştır. Bu kapsamda çalışma şekillerinde değişikliğe gidilmiş olup, mobil uygulamalar (whatsapp vb.) veya e-posta adresleri üzerinden müşteri emirlerine ilişkin işlem yapılabilecektir.

Ancak yatırım kuruluşları tarafından ilgili çalışma şekillerinin kullanılabilmesi bakımından, müşterilere gerekli bilgilendirmelerinin yapılması ve söz konusu işlemleri kayıt altına almak için kayıt mekanizmalarının oluşturulması şarttır.

Ayrıca halka açık şirketler ve yatırım kuruluşlarının SPK’ya yapacakları tüm bildirim ve başvuruların SPK’nın kayıtlı elektronik posta adresi üzerinden yapılabilmesine imkan olduğu belirtilmiştir.

Sermaye piyasaları açısından alınan tedbirler ikinci bir duyuruya kadar bu şekli ile uygulanacak olup, piyasa dengesini sağlamak amacıyla gerektiğinde ek tedbirlere başvurulabilecektir.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.guvenhukuk.info/demo/wp-content/uploads/2018/06/haberler-t.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 390px;}