COVID-19 SALGIN HASTALIĞINA KARŞI ALINAN TEBDİRLER KAPSAMINDA TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ TOPLANTILARI VE BAZI SÜRELER 30.04.2020 TARİHİNE KADAR DURDURULMUŞTUR

 

COVID-19 salgın hastalığına karşı geçici olarak ilgili geçici madde ile;

  • Tüketici hakem heyetlerinin toplantılarının yapıldığı 10 Nisan 2020 tarihinde 30 Nisan 2020 tarihine kadar,
  • 13 Mart 2020 tarihinde 30 Nisan 2020 tarihine kadar,
  • Bilirkişilere raporlarını hazırlamaları için verilen süreler 13 Mart 2020 tarihinde 30 Nisan 2020 tarihine kadar,
  • 13 Mart 2020 tarihinde 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.

Durdurulan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar.

Bilgi ve belgelerin sunulması için verilen sürelerin bitimine durma süresinin başladığı tarihte 15 gün ve daha az aşağıda olduğu, bu süreler durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak için 15 gün uzamış sayılır.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.guvenhukuk.info/demo/wp-content/uploads/2018/06/haberler-t.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 390px;}