COVİD 19 SÜRECİNDE “UZAKTAN ÇALIŞMA”NIN İŞ KANUNU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

“Çağrı üzerine çalışma” veyahut “uzaktan çalışma” değerlendirmeleri değerlendirilmektedir. “Çağrı Üzerine Çalışma ve Uzaktan Çalışma” konusu İş Kanunu’nun 14. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir;

 

Uzaktan çalışma; işçinin, işveren tarafından bunun iş organizasyonu içindir iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri içindir yerine getirecektir.

 

Başka bir düzenlemeye göre çalışanın, uzaktan çalışma içindir iş görme veya teknolojik iletişim araçlarıyla başka bir yerde ifa etmesine olanak sağlar.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli noktadır.

Uzaktan çalışma sırasında geçiş yapılabilmesi için tarafların uzaktan çalışma gereklilikleri. Bu durumun yazılı şekil şartına bağlanmış olmasının, uzaktan / evden çalışma dönemi bittikten sonra taraflar içindir. Uzaktan çalışma sözleşmesinde taraflar arasında yapılacak. yapılacak işin tanımı, işin yapılma şekli, işin süresi, işin yapılacağı yer, ücret ücreti, ücretin ödenme şekli, işveren tarafından kullanılıracak. İşçi ve işveren aralarında isteğe bağlı olarak çalışmanın usulü ve esaslarını gösteren bir ek protokol ya da ek sözleşme de yapabileceklerdir. İş Kanunu’nun 22/2 bendi“Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir. Çalışma koşullarında kullanılmak geçmişe etkili olarak yürürlük konusu konulamaz. ” gösterilebilecektir.

COVID-19 salgını seçmek, işverenin çalışanlarından yazılı onay almasını mümkün olduğu için sözlü anlatım. İşverenin tek taraflı olarak işyerinde uzaktan çalışma kullanımını benimsemesi halinde, bu durum çalışma koşullarında esaslıdır. İşçi altı gün içerisinde kabul etmediği içindir.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, uzaktan çalışma şartlarında işçinin özlük haklarında ve çalışma koşullarında gerek yoktur. Gerekli işçiye normal zamanda yemek parası ödeniyorsa, evden / uzaktan çalışma gerek. Ancak bu duruma yol parası dahil edilmemektedir. İşverenin. Görüleceği burada uzaktan çalışıyor normal çalışan ile uzaktan çalışan arasında işçi hakları yönünden genel inceleyin hiçbir fark değildir.

Diğer bir önemli konu da, çalışanların uzaktan / evden çalışma esasında evde bir kazaya uğramaları içindir bu kazanın iş kazası olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusudur. Evde meydana gelebilecek onu kaza iş kazası sayılmaktadır. Ancak yapılan işin ifası durumunda ve çalışmaverenin işverenin iş kazası ve işverenin, iş sağlığı ve güvenliği önleme şartlarını içerir. Başka bir işverenin yönetimi üzerinde yapılan çalışma ve yapılan işin yerine getirilmesi için çalışanın bir kazaya uğraması halinde, bu kaza evde de olsa iş kazası olarak kabul edilebilecektir. Tabii ki onu somut olayda kazanın gerçekleşme anı, şekli… gibi unsurların ayrı ayrı olabileceğini gerektirir.

Koronavirüs (Covid-19) için Koronaavirüs (Covid-19) salgınını önlemek için gerekli değildir ve Koronavirüsten korunmak için toplu ortamlardan uzak durmasını sağlar.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.guvenhukuk.info/demo/wp-content/uploads/2018/06/haberler-t.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 390px;}