Haber 1

Yeni İstihdam Yaratmak ve İstihdam Yaratan İşverenleri Teşvik Etmek Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişikliğe Gidildi.

Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Paket Kanun) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Paket Kanun’un başlıca hükümlerine bakmak gerekirse;

  • İşverenlerce, kadın çalışanlara kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (nakdi yardım yapılması durumunda her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmamak üzere) artık gelir vergisinden istisna tutulacak.
  • Kuruma kayıtlı işsizler arasından 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince işe alınan işçilerin; işe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları şartıyla, bu işçiler ile istihdam yaratan işverenlere 12 ay boyunca prim desteği verilecek. Aşağıda belirtilen işçi sınıfları için bu destek 18 ay boyunca verilecek;

Yukarıda belirtilen çalışanlar için asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan gelir vergisi, verilecek muhtasar beyanname ile terkin edilecek.

  • Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi anlamına gelen ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemelerin ve yardımların tümü gelir vergisinden muaf tutulacak.
  • Sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması şartıyla, başvuru tarihinden geriye dönük en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilecektir.
  • İmalat sanayiinde,

Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın alımı KDV’den istisna edilmiştir.

  • Ayrıca vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için yapılabilecek indirim oranı 1/3’ten 1/2’ ye çıkarılmıştır.

Paket Kanun’un tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180327M2-1.htm

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.guvenhukuk.info/demo/wp-content/uploads/2018/06/haberler-t.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 390px;}