Haber 4

Bilindiği üzere 2018-2021 yıllarını kapsayacak olan emlak vergisinin matrahını belirleyen değerleme sonuçları takdir komisyonları tarafından 2017 yılı haziran ayı içinde ticaret ve sanayi odaları ile muhtarlıklarda askıya çıkarılmış ancak bazı bölgelerde yüzde 300’e varan fahiş emlak vergisi artışı nedeniyle tepki çekmiş ve çokça davaya konu olmuştu.

Konuya ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanan 7061 Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 35. Maddesi ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 23. madde ile aşağıdaki şekilde yapılmıştır;

“Geçici Madde 23-

Takdir komisyonlarınca 2017 yılında 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri, 2017 yılı için uygulanan birim değerlerinin %50’sinden fazlasını aşması durumunda, 2018 yılına ilişkin bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında, 2017 yılı için uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin %50 fazlası esas alınır. Takip eden 2019, 2020 ve 2021 yıllarında 29 uncu madde kapsamında bina ve arazi vergisi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri bu şekilde belirlenen değerler üzerinden hesaplanır.

Emlak vergi değeri veya asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınarak uygulanan vergi, harç ve diğer mali yükümlülükler için de birinci fıkra hükümlerine göre belirlenen değerler dikkate alınarak uygulanır.

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Bu halde; takdir komisyonlarınca 2017 yılında 2018 yılı için takdir edilen arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin 2017 yılı için uygulanan birim değerlerinin yüzde 50’sinden fazlasını aşması durumunda, 2018 yılına ilişkin bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında, 2017 yılı için uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin yüzde 50 fazlası esas alınacak.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.guvenhukuk.info/demo/wp-content/uploads/2017/03/404.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 390px;}