İşcinin Sosyal Medya Paylasimlarinin İş Akdinin Feshine Etkisi

Sosyal paylaşım sitelerinin sayılarının gün geçtikçe artması ile doğru orantılı olaraksosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar da artış göstermektedir. Bu kapsamda, sosyal medya üzerinden yapılan bir kısım paylaşımların işçi ile işveren arasındaki ilişkileri olumsuz etkilemesi kaçınılmaz bir hal almıştır.

 

Aktif olarak sosyal medya kullananişçinin; iş arkadaşlarına veya işverenine karşı küçük düşürücü, hakaret içerir, eleştiriyi aşan nitelikte paylaşımlarda bulunması işçi hakkında disiplin hükümlerin uygulanmasına sebebiyet verebilecektir. Bahse konu eylemlerin mesai saatleri dışında gerçekleştirilmesi geçerli bir savunma olarak kabul görmeyecek ve işçiyi sorumluluktan kurtarmayacaktır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinde yer alan düzenleme uyarınca işveren, kanunda yazılı hallerde iş sözleşmesini bildirim süresini beklemeksizin, tazminatsız olarak feshedebilmektedir. Buna göre; işçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması, işverene veya onun aile üyelerinden birine veya başka bir işçiye sataşması halinde işverenin iş akdini haklı nedenle feshedebilecektir. Ayrıca söz konusu sosyal medya paylaşımı her ne kadar işveren hakkında olumsuz isnatlar içermemekte ise de eğer işçi ile işveren arasındaki güven ilişkisini zedelemiş ise bu durum sadakat borcuna aykırılık olarak yorumlanabilecektir. Yine işçinin sosyal medya aracılığı ile iş yerine ait gizli bilgileri paylaşması halinde iş sözleşmesi işveren tarafından haklı neden ile feshedilebilir.

İşverenin haklı nedene dayanarak işçinin iş sözleşmesini fesih etmesi durumunda, işçiye sadece fesih tarihine kadar doğmuş olan tüm hakları (maaş, prim, ikramiye vb.) ödenir. Görüleceği üzere bu halde işçi kıdem tazminatına hak kazanamayacaktır. Bu nedenle her ne olursa olsun sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların kişilerin kişilik haklarını zedeler nitelikte olmamasına dikkat edilmelidir.

Av. Ezgi YURTOĞLU

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.guvenhukuk.info/demo/wp-content/uploads/2018/06/haberler-t.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 390px;}