KORONAVİRÜS NEDENİYLE TELAFİ ÇALIŞMASI YAPILMASI MÜMKÜN MÜ?

Telafi çalışması, İş Kanunu’nda kullanılır nedenlere yönelik olarak işçilerin normal çalışma sürelerinin çalışması veya yanlış çalışılması halinde, kaybedilen çalışma sürelerinin ileri bir tarihte işçinin.

Telafi çalışması 4857 çalışır İş Kanunu’nun 64. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili neden gerekli zorunlu nedenlerle veya benzer nedenlerle işin durması, iş yerinde normal çalışma sürelerinin önemli olduğunu araştırmaktadır. 26 Mart 2020 tarihli ve 31080 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7226 bulunabilir Kanun’un 43. maddesi ile iş yerinde telafi çalışma yapılmasına ilişkin hüküm hükümde görüş yapılarak, 2 aylık süre 4 ay olarak değiştirilmiştir. 4 ay içinde telafi çalışması yaptırabilecektir.

COVID-19 nedeniyle işyerinde üretimin durması veya önemli bir azalması, telafi çalışması nedeniyle geçerli bir neden olarak kabul edilebilir.   Bu kapsamda Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle işçiye 4 ay içerisinde telafi çalışması yapılmasını sağlayacak. Bir başka odada telafi çalışması, çalışmayı durduran veya çalışma görünümünü azaltan zorunlu nedenin ortadan kaldırılması ve normal çalışma dönemine başlanması takip eden dört ay içerisinden yapılmalıdır. Telafi çalışması yaptırılmamış ise işveren artık bu çalışmayı talep edemeyecektir.

Bu kapsamda işçiye yaptırılan telafi çalışmaları, fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma olarak sayılmayacaktır. Yani telafi çalışması için ayrıveren ücret ödenmeyecektir. Telafi çalışmasının uygulanmasında;

  • Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılması mümkün değildir.
  • Telafi çalışmaları, günde üç saatten fazla yaptırılamaz.
  • Her halükarda günlük maksimum çalışma süresi olan 11 saat aşılamaz.

Önemle belirtmek gerekir ki; telafi çalışması tarafların anlaşmasına veya işçinin onayına bağlı değildir. Telafi çalışma yapılmasına karar verme ve uygulama yetkisi işverene aittir. Telafi çalışması yaptıracak olan işveren; bu çalışmanın 4857 olduğunu İş Kanunu’nun 64’üncü maddesinde sayılan nedenlerden hangisine dayandığını açık olarak belirtecektir. Tarihte başlanacağını ilgili işçilere bildirmek içindir. Bu bildirimin ispatlarında yazılı olarak değerlendirilmektedir.

Ayrıca belirtmek gerekir ki; işyerinde telafi çalışma imkanı için işçilerin az çalışması veya hiç çalışmaması süresinde işveren tarafından işçilerin ücretinde kesinti gerekir ve ücretlerinin tam olarak ödenmiş olması gerekmektedir. Kullanıcılara göre, çalışanlarına ücretsiz izin kullandırılan veya kısa çalışma ödeneğinden yararlanılan dönemlere ilişkin telafi çalışma yaptırılamaz. Aleyhine her bir işçi için ayrı idari para cezası düzenlenmesi mümkün.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.guvenhukuk.info/demo/wp-content/uploads/2018/06/haberler-t.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 390px;}