PROFESYONEL FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞACAK ALACAK İHTİLAFLARINDA İZLENECEK YOL

2011 yılında 5894 sayılı Kanun ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda ihtiyari olarak görevli olduğu belirlenmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü’nün 56.maddesine göre; “Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, taraflarca yetkisinin kabul edilmesi halinde; kulüpler, futbolcular, teknik adamlar ve futbol menajerlerinin, aralarındaki futbolla ilgili her türlü sözleşmeden doğan ihtilafları inceler ve karara bağlar. Bununla birlikte sportif cezalarla, yetiştirme tazminatına ilişkin ihtilaflar münhasıran Uyuşmazlık Çözüm Kurulu önünde çözülür.” Yani bu düzenleme neticesinde Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun yetkisinin taraflarca kabul edilmesi gerekmektedir. Kabul edilmemesi halinde doğacak uyuşmazlıklar genel mahkemeler ve icra dairelerinde görülecektir.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı’nda Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na başvuruların nasıl yapılacağı düzenlenmiştir. Buna göre;

Başvurular, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na yazılı olarak yapılır. Başvuru sahibi, başvuru ücretini yatırmak ve makbuzunu dilekçesine eklemek zorundadır. Başvuru ücreti yatırılmamış başvurular dikkate alınmaz. Başvuru ücreti, dava konusu değerin %3’ü tutarındadır.

Dilekçelerde aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

  • Tarafların adı, soyadı veya unvanı ve adresleri ile varsa faks numaraları ve e-posta adresleri.
  • Tarafın temsilcileri varsa, temsilcilerinin adı, soyadı, adresleri, faks numaraları ve e-posta adresleri,
  • Uyuşmazlıkla bağlantılı olduğu iddia edilen diğer kişilerin adı, soyadı veya unvanı ile adresleri, faks numaraları ve e-posta adresleri,
  • Uyuşmazlık konusunun değeri,
  • Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri,
  • İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği,
  • Açık bir şekilde talep sonucu,
  • Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.
  • Öngörülen başvuru ücretinin yatırıldığına dair belge örneği.
  • Tarafların Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun ihtiyari yetkisini kabul ettiğine dair anlaşma.

Dilekçe ve ekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur. Dilekçeler, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na sunulmak üzere Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Koordinatörlüğü’ne verilir. Koordinatörlük, dilekçeleri, dosya kabul defterine esas numarası vererek kaydeder. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair belge örneği dışında, zorunlu unsurların mevcut olmaması halinde dilekçe, eksikliklerinin tamamlanması için davacı tarafa iade edilir. Eksikliklerin yedi (7) gün içinde tamamlanmaması halinde başvuru yapılmamış sayılır. Dilekçenin zorunlu unsurları içermesi halinde ise başkaca bir inceleme yapılmaksızın dilekçe örneği ekleriyle birlikte karşı tarafa tebliğ edilir. Dilekçe teatileri üzerine tamamlanan dosya, Kurul Başkanlığı’na arz edilir.

Kurul, uyuşmazlık dosyalarını öncelikle görev, ehliyet, menfaat ve süreler bakımından inceler. Bu incelemede eksiklik tespit edilmesi halinde başvurunun reddine karar verilir. Kurul, incelemesini kural olarak dosya üzerinden yapar. Gerekli görülmesi halinde, bilgi ve belge istenmesine, sair incelemeye ve duruşma yapılmasına karar verilebilir. Ancak Kurul, taraflardan birinin duruşma talebinde bulunması halinde duruşma talebini kabul etmek zorundadır. Her iki tarafın da duruşma talep etmesi halinde, yalnızca bir kez duruşma yapılır. Kurul, gerektiğinde duruşmanın gizli yapılmasına da hükmedebilir.

Av. Doğukan PAÇİN

 

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.guvenhukuk.info/demo/wp-content/uploads/2018/06/haberler-t.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 390px;}