TİCARET BAKANLIĞI’NDAN KAR PAYI DAĞITIMINA İLİŞKİN DUYURU

Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne gönderilen yazıda COVID 19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin özkaynaklarını korunmasının önemine işaret edilmiş ve 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği”nin 13/5 inci maddesine dayanılarak aşağıdaki duyurunun tüm şirketlere yapılması istenmiştir;

Kamunun iştiraki olan şirketler hariç olmak üzere, sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu yıl gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kar payı dağıtımı kararlarında, geçmiş yıl karlarının dağıtıma konu edilmemesi ve dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının %25’ini aşmaması ile yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi…

Yani Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne gönderilen yazıda sermaye şirketlerince 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak 2020 yılında gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında gündeme alınacak kar payı dağıtımı kararlarında,

  • Geçmiş yıl karlarının dağıtıma konu edilmemesi,
  • Dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının %25’ini aşmaması,
  • Yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi tavsiye edilmiştir.

Buradaki amaç, Covid-19 virüsünün yaratacağı olumsuz etkilerden şirketlerin özkaynaklarının korunması ve şirket kasasında nakit para kalmasıdır.

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği’nin 13/5 maddesi uyarınca; herhangi bir sebeple Bakanlıkça şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konuların gündeme konulması zorunludur. Bu nedenle şirketler, 2020 yılı içinde yapacakları genel kurul toplantısında yukarıda belirtilen hususları ve Ticaret Bakanlığının kar dağıtımı ile ilgili sınırlama talebini gündeme almak zorundadırlar.

Türk Ticaret Kanunu’na göre kar payı dağıtımına ilişkin yetki şirket genel kurullarına aittir. Bu nedenle yukarıda belirtilen sınırlandırmaların gündeme alınması zorunlu olmakla birlikte “geçmiş yıl karlarının dağıtıma konu edilmemesi ve dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının %25’ini aşmaması ile yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi” yönündeki gündem maddesinin kısmen veya tamamen kabul edilmesinin genel kurulun yetkisinde olduğu değerlendirilebilecektir. Yani şirketlerin gündeme aldıkları bu konunun aksine de karar alabilmeleri mümkündür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.guvenhukuk.info/demo/wp-content/uploads/2018/06/haberler-t.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 390px;}