NEWS

 • 15/06/2018

  Yeni İstihdam Yaratmak ve İstihdam Yaratan İşverenleri Teşvik Etmek Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişikliğe Gidildi. Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Paket Kanun) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 • 15/06/2018

  20 Aralık 2017 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete ile 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Değeri” ibaresi “Tarafların İcra ve İflas Kanunundaki hakları saklı olmak kaydıyla; değeri” şeklinde, “iki bin” ibareleri “dört bin” ve “üç bin” ibareleri “altı bin” şeklinde değiştirilmiştir.

 • 15/06/2018

  Organize Sanayi Bölgelerinde Bedelsiz Parsel Tahsisine Dair Yönetmelik Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi. Yönetmeliğin amacı: Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen il ve ilçelerdeki organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin gerçek ya da

 • 15/06/2018

  Bilindiği üzere 2018-2021 yıllarını kapsayacak olan emlak vergisinin matrahını belirleyen değerleme sonuçları takdir komisyonları tarafından 2017 yılı haziran ayı içinde ticaret ve sanayi odaları ile muhtarlıklarda askıya çıkarılmış ancak bazı